Pristatymas

„CinEd“, pristatydama cined.eu platformą, siekia palengvinti Europos moksleivių kino edukacijos procesus. Tai inovatyvi priemonė organizuoti nemokamoms viešoms peržiūroms skaitmenizuotu formatu. 

Cined.eu platformoje siūloma žiūrėti šiuolaikinius valstybių partnerių filmus bei kino klasiką, šiuo metu ji yra pasiekiama 45 Europos valstybėse. Filmai parinkti valstybių partnerių, atsižvelgiant į jaunosios auditorijos įvairumą. Taip sudaryta aukštos kokybės Europos filmų kolekcija. 

Į platformą taip pat įtrauktos įvairios pagalbinės pedagoginės priemonės, kurių užduotys skirtos atlikti prieš ir po peržiūros. Platforma ir jos turinys yra įvairiakalbis. Filmai prieinami originalia kalba ir subtitruoti daugiausia 10 kalbomis, įskaitant ir anglų. 

„CinEd“ suteikia keletą skirtingų mokymo būdų, kurie gali padėti mokytojams bet kokioje (nuo pradinės iki aukštesniosios vidurinės) mokykloje ir už jos ribų supažindinti moksleivius su kino kultūra ir lavinti jų skonį aukštos kokybės kinui. 
Siekdamos plėsti „CinEd“, valstybės partnerės gali naudotis mokytojų mokymų programa ir sužinoti apie įvairias pedagogines priemones. 

Norint padėti įvairių šalių dalyviams paruošti mokomąją filmų medžiagą, filmai yra verčiami, o jų subtitrai įdedami į platformą. 

Kas mes esame?

„CinEd“ sukūrė ir penkerius metus įgyvendino Prancūzų institutas Paryžiuje. Nuo 2020 m. programą koordinuoja Portugalų sinemateka - Kino muziejus Lisabonoje.

Šioje visapusėje edukacinėje programoje dalyvauja 14 partnerių iš 11 Europos valstybių; visos jos užsiima kino edukacija: „Associació A Bao A Qu“ (Ispanija), „Asociace českých filmových klubů – AČFK“ (Čekija), „Arte Urbana collectif“ (Bulgarija), „Cinema Arta“ (Rumunija), „Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema“ (Portugalija), „La Cinémathèque Française“ (Prancūzija), „Contrasens“ (Rumunija), Vokiečių kino institutas ir Kino muziejus (Vokietija), „Deutsche Filmakademie (Vokietija), „GET Cooperativa sociale“ (Italija), „IhmeFilmi“ (Suomija), „Meno avilys“ (Lietuva), „Mog-Technologie“ (technologinis partneris - Portugalija), „Os Filhos de Lumière – Associação Cultural“ (Portugalija), „Shadow Casters“ (Kroatija).

Šie partneriai prisideda finansiškai, analizuoja projektą ir kuria naujų priemonių bei turinį. Jie skleidžia žinią apie nacionalinę kino industriją ir tobulina pedagoginę veiklą šalyje. 

Kam skirtas „CINED“ projektas? Kokia jo nauda?

„CinEd“ skirtas plačiajai auditorijai: įvairių dalykų mokytojams, kultūros mediatoriams, kino ir audiovizualinių profesijų specialistams, kurie siekia dirbti Europos kultūros labui ir šviesti moksleivius apie Europos kiną. 

Programa pasiekiama ne tik valstybėse partnerėse; ji prieinama 45 Europos valstybėse. 

„CinEd“ taip pat skatina verslo įmonių, susijusių su kino industrija, dalyvavimą; projektas kviečia organizuoti reguliarias programos filmų peržiūras. Susitarus dėl teisių ir gavus filmų kopijas iš platintojų, galima naudotis gausia pedagogine medžiaga, ja papildyti peržiūras ir organizuoti dirbtuves.

Vietos Koordinatorius

Kiekviena valstybė partnerė organizuoja ir koordinuoja „CinEd“ veiklą vietos lygmeniu: tvarko registracijos „CinEd“ platformoje prašymus, organizuoja peržiūras ir filmų analizes su moksleiviais, moko mokytojus ir kultūros mediatorius dirbti su „CinEd“ programa, vertina programos pasiekimus, užsiima „CinEd“ viešinimu ir projekto sklaida, teikia komunikaciją apie ją švietimo institucijoms, kultūros organizacijoms ir žmonėms, dirbantiems kino edukacijos srityje. 

Valstybėms, neturinčioms vietos koordinatoriaus, prieiga prie „CinEd“ suteikiama vyriausiojo „CinEd“ koordinatoriaus iš „Institut français“ Paryžiuje.   

„CinEd“ skirtas plačiai auditorijai: įvairių dalykų mokytojams, kultūros mediatoriams, kino ir audiovizualinių profesijų specialistams, kurie siekia dirbti Europos kultūros labui ir šviesti moksleivius apie Europos kiną.

Prisijunkite prie platformos

Sužinokite, kaip galite dalyvauti

This website has been produced with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the CinEd project Consortium and can in no way be taken to reflect the position of the European Union.