Originali ir efektyvi metodologija

Vienas iš didžiausių iššūkių valstybėms partnerėms – sukurti lanksčią metodologiją, kuri galėtų būti pritaikoma įvairių šalių kontekste ir skirtingai – tiek pradedančiajai, tiek patyrusiai – auditorijai (t. y. moksleiviams, mokytojams). Įkvėpta pedagoginio „Cinéma, cent ans de jeunesse“ (tarptautinė kino edukacijos programa, pradėta „La Cinémathèque française“) modelio, ši metodologija atsižvelgia į kiekvienos „CinEd“ valstybės partnerės reikalavimus ir siūlomas pedagogines priemones. 

Bendras partnerių sutarimas kurti lankstų, jautrų ir įdomų pedagogikos modelį  

Bendradarbiaudami partneriai kartu sukūrė įstatus, kuriuos atitinka visa „CinEd“ pedagoginė medžiaga. Šie įstatai nurodo pagrindinius Europos kino edukacijos principus. 

 • Kinas – tai menas ir kultūros objektas, kuris padeda suprasti aplinkinį pasaulį. Jau nuo pat vaikystės kinas prisideda prie identiteto formavimo ir siekio pažinti aplinką. 
 • Mokymasis iš kino ir per kino patirtis reikalauja geros metodologijos bei puikių priemonių, skirtų tiek moksleiviams, tiek mokytojams. Siekiant išmokyti jaunąją auditoriją žiūrėti filmą, būtina atsižvelgti į naujus susiformavusius Europos jaunimo kino žiūrėjimo įpročius (keli skirtingi ekranai, peržiūros fragmentacija, socialinių medijų naudojimas, skaitmeninės priemonės); taip pat svarbu analizuoti atskiras filmų ištraukas.
 • Mokymasis – taip pat ir lyginimas, ryšių paieškos tarp skirtingų filmų bei kitų meno formų.
 • Svarbu skatinti moksleivius būti aktyviais ir kūrybingais dalyviais (leisti jiems patiems pasirinkti, nesutikti, savaip apibūdinti, kurti); mokytojas turėtų mokėti sėkmingai sujungti teorinę ir praktinę analizės dalis. 

Adaptuotos pedagoginės priemonės

„CinEd“ siūlo įvairias pedagogines priemones, t. y. užduotis, atliktinas prieš ir po peržiūrų: 

 • Vienas pedagoginės medžiagos failas kiekvienam filmui, skirtas mokytojui.
 • Septyni tematiniai pedagoginiai filmukai, skirti lyginamajai ištraukų analizei (kino problematika ir motyvai). 
 • Po vieną užduočių lapą su užduotimis ir nuotraukomis iš filmo kiekvienam moksleiviui.
 • Vienas multimedijos priemonių rinkinys su papildoma informacija (nuotraukos, scenarijus). Internetinių išteklių sąrašas (siūlomos papildomos pedagoginės priemonės). 
 • Šios priemonės bei ištekliai skirti ne tik mokytojams, bet ir tiesioginiam darbui su moksleiviais per peržiūras. 

Pedagoginiai užrašai

Šie užrašai daugiausia skirti mokytojams, tačiau taip pat prieinami ir moksleiviams, norintiems išmokti dar daugiau arba savarankiškai organizuojantiems peržiūras.

Šios unikalios pedagoginės priemonės struktūruotos pagal keturias pagrindines mokymo ašis:

 • Pabrėžti sąsają tarp nacionalinio šalies konteksto ir Europos, t. y. paaiškinti, kaip skirtingų šalių kino kūrėjai įrašė bendrą Europos istoriją nuo Antrojo pasaulinio karo iki 1989 m. Berlyno sienos griūties ir šių dienų. Taip pat svarbu padėti moksleiviams suprasti, kaip tam tikri kino meno judėjimai paplito po Europą, eidami iš vienos šalies į kitą (pvz., Naujoji banga prasidėjo Prancūzijoje, tačiau darė įtaką ir rumunų, čekų bei vokiečių kinui). 
 • Įžvelgti filmų panašumus, skirtumus ir taip rasti dialogus tarp jų. Filmų temos yra įprastos ir kartojasi skirtingose kino juostose (priėmimas į grupę, mokymasis, atotrūkis tarp kartų, pabėgimas ir t. t.). Šios temos dažnai minimos metodinėje medžiagoje ir padeda analizuojamą filmą ne izoliuoti, o sieti su kitais darbais. Šis holistinis požiūris leidžia kiekvienam moksleiviui ir mokytojui analizuoti filmą savitai bei kelti diskusiją. 
 • Mokytis stebėti ir apibūdinti – tai vienas iš svarbiausių analizės etapų. Žiūrime filmus skirtingais lygmenimis – tiek visą filmą, tiek jo ištraukas (kadrus, epizodus).   

Tematiniai pedagoginiai filmukai: ištraukų analizė

Šie filmukai parengti „La Cinémathèque française“ ir skirti palengvinti filmų lyginimą mokytojams bei moksleiviams. Filmukuose esančios ištraukos yra iš „CinEd“ kolekcijos, o jas sieja arba panašūs motyvai (Automobilyje, Prie stalo, Pabėgimas, Konfliktai), arba panaši kino problematika (Žvilgsniai, Nuotolis).

Šie filmukai padeda atlikti filmų analizę, nes skirtingas ištraukas sieja įvairūs kinematografijos periodai. Jie atskleidžia režisierių pasirinkimus ir sutiktus iššūkius. Filmukai leidžia kelti klausimus apie kultūrinius panašumus ir skirtumus, socialinius pokyčius (pvz., valgymo įpročius ir elgesio tradicijas prie stalo). Tikimasi, kad šių įrašų peržiūra įkvėps jaunimą peržiūrėti „CinEd“ kolekcijos filmus. 

Šie tematiniai pedagoginiai filmukai prieinami keliomis kalbomis; be to, suteikiami individualūs informaciniai lapai (taip pat išversti), skirti padėti mokytojams mokyti kino analizės.

View the resources

Kino edukacijos internetiniai ištekliai

Nacionaliniai tinklalapiai

Kino edukacijos tinklalapių, prieinamų tik šalies viduje (Prancūzijoje, Ispanijoje...), sąrašas

Europos ir tarptautiniai tinklalapiai

Kino edukacijos projektų, vykdytų kelių šalių, sąrašas 

„CinEd“ skirtas plačiai auditorijai: įvairių dalykų mokytojams, kultūros mediatoriams, kino ir audiovizualinių profesijų specialistams, kurie siekia dirbti Europos kultūros labui ir šviesti moksleivius apie Europos kiną.

Prisijunkite prie platformos

Sužinokite, kaip galite dalyvauti

This website has been produced with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the CinEd project Consortium and can in no way be taken to reflect the position of the European Union.