European Cinema Education for Youth

CinEd je projekt na kojem surađuje niz europskih partnera, a financijski ga podržava Kreativna Europa potprogram MEDIA Europske unije u sklopu poziva za potporu filmskom obrazovanju.
Cilj projekta je omogućiti što većem broju mladih između 6 i 19 godina starosti da se upoznaju s europskim filmom.
CinEd nastoji pružiti mladima jedinstven pristup bogatoj europskoj kinematografiji, podučiti o njezinoj kulturnoj i jezičnoj različitosti, razvijati vještine kritičkog razmišljanja te poznavanje filmskih tehnika i filmskog jezika.

Projekt je pokrenuo i prvih pet godina vodio Institut français u Parizu, a od 2020. opću koordinaciju projekta na sljedeće dvije godine preuzela je Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (Lisabon).
Ovaj cjeloviti program od pokretanja podržava 14 partnera iz 11 europskih zemalja, koji se bave filmskim obrazovanjem: Associació A Bao A Qu (Španjolska), Asociace českých filmových klubů - AČFK (Češka), Arte Urbana collectif (Bugarska), Cinema Arta (Rumunjska), Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema (Portugal), La Cinémathèque Française (Francuska), Contrasens (Rumunjska), Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (Njemačka), Deutsche Filmakademie (Njemačka), GET Cooperativa sociale (Italija), IhmeFilmi (Finska), Meno Avilys (Litva), Mog-Technologie (tehnološki partner - Portugal), Os Filhos de Lumière - Associação Cultural (Portugal), Bacači sjenki (Hrvatska).

CinEd nudi

  • Digitalnu platformu za organizaciju javnih projekcija
  • Zbirku europskih filmova primjerenih mladoj publici
  • Edukativne materijale koji prate projekcije filmova
  • Edukaciju i aktivnosti za mlade

CinEd u brojkama

Od pokretanja CinEd-a 2015:

233 edukacije u 9 zemalja

4841 obučen nastavnik i voditelj obrazovnih programa

1453 projekcije u 137 europskih gradova

62521 mladi sudionik

Preuzmite bijelu knjigu, izvještaj CinEd 2015. do 2020
Preuzmite korisnički vodič za program

CinEd u akciji s mladima

Otkrijte nove filmove, raspravljajte o njima, opisujte i uspoređujte isječke, primijenite na stvarni život...

Pratite nas na Facebooku!

CinEd je namijenjen širokom spektru korisnika: učiteljima svih smjerova i razina, kulturnim medijatorima, filmskim i audiovizualnim profesionalcima koji žele surađivati u izgradnji europske kulture i obrazovanju mladih ljudi o europskom filmu.

Postanite korisnik platforme

Saznajte kako sudjelovati

Le présent site web a été élaboré avec l’aide financière de l’Union européenne. Son contenu relève de la responsabilité exclusive du Consortium de partenaires CinEd et ne saurait en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union européenne.