Yksilöllinen ja tehokas metodologia

Yksi yhteistyökumppanien suurimmista haasteista oli luoda avoin pedagogiikka, joka olisi kyllin joustava eri konteksteja ja yleisöjä varten: lapsia ja nuoria, opettajia ja ohjaajia, sekä noviiseja että kokeneita. Uraauurtavassa Cinéma, cent ans de jeunesse -hankkeessa (La Cinémathèque françaisen käynnistämä kansainvälinen elokuvakasvatushanke) käytetty metodologia hyödyntää yhteisiä lähestymistapoja ja vastaa kunkin CinEd-kumppanin omia  vaatimuksia.

Jaettu lähestymistapa avoimeen, herkkävaistoiseen ja aktiiviseen pedagogiaan

Yhteistyökumppanit ovat yhdessä laatineet perustekstin, joka kuvailee periaatteita, jotka edustavat hankkeen pedagogisia metodeja. Se määrittelee hankkeen referenssipisteet ja periaatteet ja opastaa osanottajia eurooppalaisessa elokuva- ja kuvakasvatuksessa :

 • Elokuva on taiteenlaji ja kulttuurinen objekti, joka auttaa maailmankuvan muodostamisessa: se auttaa lapsia ja nuoria jo hyvin varhaisessa iässä oman identiteetin muodostamisessa ja maailman ymmärtämisessä.
 • Elokuvan ja sen ymmärtäminen yhteydessä muuhun maailmaan edellyttää hyvää metodologiaa ja työvälineitä, sekä oppilaille että opettajille. Jotta nuorelle yleisölle voi opettaa elokuvan katsomista, opettajien on otettava huomioon nuorten eurooppalaisten uudet tavat (useammat näytöt, katsomiskokemuksen sirpaloituminen, sosiaalisen median käyttö, digitaaliset työvälineet) ja otettava opetukseen mukaan näytteiden tarkastelu. 
 • Oppiminen on vertailua  ja eri elokuvien sekä muiden taiteenlajien välisten yhteyksien oivaltamista. 
 • Ymmärtäminen on sellaisen pedagogiikan omaksumista, joka rohkaisee nuoria oppilaita toimimaan aktiivisesti ja luovasti (valitsemaan, kohtaamaan, kuvailemaan, luomaan) ja muodostaa vahvan linkin analyysin ja käytännön välille.

Soveltavat pedagogiset työvälineet

CinEd tarjoaa erilaisia työvälineitä elokuvanäytösten ja nuorelle yleisölle suunnattujen aktiviteettien tueksi:

 • Yhden pedagogisen kansion opettajille ja ohjaajille kustakin elokuvasta.
 • Seitsemän näytevideota elokuvaan liittyviä aiheita ja teemoja esittelevien elokuvanäytteiden vertailevan analyysin tueksi.
 • Jokaiselle oppilaalle työkirjan, joka sisältää aktiviteetteja ja elokuvan still-kuvia
 • Erilaisia dokumentteja sisältävän mediapaketin: sanasto, kuvakaappauksia, käsikirjoitus, lehtiartikkeleita jne. 
 • Luettelon internetin tarjoamista elokuvien digitaalista välitystä koskevista resursseista tai työvälineistä ja täydentävistä pedagogisista ehdotuksista

Nämä työvälineet ja resurssit on suunniteltu sekä opettajien että ohjaajien käyttöön lasten ja nuorten kanssa sekä elokuvanäytösten ja aktiviteettien tueksi.

Pedagogiset kirjaset

Nämä on tarkoitettu lähinnä opettajien ja ohjaajien käyttöön, mutta myös niille oppilaille, jotka haluavat oppia lisää aiheesta tai järjestää itse elokuvanäytöksiä.

Kansiot on järjestetty nejän keskeisen teeman mukaan: 

 • Korosta kansallisten kontekstien ja eurooppalaisten kohtaloiden resonointia: tuo esiin tapa, jolla eri maiden elokuvantekijät ovat taltioineet tai taltioivat yhteistä eurooppalaista historiaamme 2. maailmansodasta Berliinin muurin kaatumiseen v. 1989 ja siitä nykyhetkeen; auta oppilaita ymmärtämään kuinka tietyillä elokuvaliikkeillä on  yhteiseurooppalainen kaari (elokuvan uusi aalto esimerkiksi käynnistyi Ranskassa ja vaikutti sitten romanialaiseen, tšekkiläiseen ja saksalaiseen elokuvaan).
 • Osoita yhteyksiä ja vertaile elokuvia, kehitä niiden välille dialogi: elokuvat valittiin yleisten, toistuvien teemojen vuoksi (initiaatio, oppiminen, sukupolvien välinen kuilu, pako jne.). Nämä toistuvat kansioissa ja auttavat kunkin elokuvan tulkinnassa, ei yksittäisenä tapauksena vaan rinnan muiden elokuvien kanssa niiden teemoja toistaen. Tämä lähestysmistapa antaa joka oppilaalle tai opettajalle tilaisuuden elokuvan tulkintaan ja käynnistää vuoropuhelun.
 • Opettele tarkastelemaan ja kuvailemaan: olennainen askel analyysissa. Me katselemme elokuvia eri mittaisina – kokonaisina elokuvina ja elokuvanäytteinä (kuvakaappauksina, kuvina, jaksoina). Näin erotamme joka yksikön erityispiirteet suhteessa aikaan ja leikkaukseen. 
 • Lähesty elokuvaa luovalla ja interaktiivisella tavalla käyttämällä oppilaskohtaisesti tehtäviä harjoituksia (matkapuhelimella, kameralla jne.). Näitä harjoituksia tarjotaan pedagogisilla poluilla ja pian myös aktiviteetti- ja valokuvatyökirjoissa, jotka jaetaan jokaiselle oppilaalle.

Temaattiset pedagogiset videot: näytteiden tarkastelua 

La Cinémathèque françaisen videot on suunnattu kouluttajille, opettajille ja oppilaille elokuvien vertailun avuksi. Videoissa on näytteitä samankaltaisia teemoja esittelevistä CinEd-kirjaston elokuvista (automatkat, ruokapöydässä, pako, konflikti) tai elokuvaa liittyvistä aiheista (katse, etäisyys).

Videot tukevat elokuva-analyysia ja auttavat luomaan yhteyksiä eri aikakausilta olevien elokuvanäytteiden välille. Ne nostavat esiin ohjaajien valintoja ja haasteita. Ne tekevät mahdolliseksi kyseenalaistaa kulttuurisia samankaltaisuuksia ja eroja, sosiaalisia mutaatioita (esim. pöytätapoja); tarinoissa toistuvia motiiveja voi niinikään analysoida (esim. automatkat, ateriakohtaukset). Näiden videoiden katseleminen inspiroi nuoria oppilaita katsomaan muita kirjastoon kuuluvia elokuvia kokonaisuudessaan.

Nämä temaattiset pedagogiset videot ovat saatavilla useammilla kielillä esittelylehtisineen (niinikään käännettyinä). Videoiden tarkoitus on opastaa opettajia ja ohjaajia tutustuttamaan oppilaat kuva-analyysiin.

Internetistä löytyviä resursseja eri puolilta maailmaa:

Elokuvakasvatuksen onlineresursseja  

Kansallisia sivustoja

Valikoima kansallisesti kehitettyjä elokuvakasvatussivustoja (Ranska, Espanja…) <klikkaa logoa>

Eurooppalaiset ja kansainväliset internetsivustot

Valikoima eri maiden yhteistyönä kehittämiä elokuvakasvatusprojekteja.

CinEd on suunniteltu laajakirjoiselle osanottajajoukolle: eri alojen ja luokkatasojen opettajille, kulttuurialan ohjaajille sekä elokuva- ja AV-alan ammattilaisille jotka haluavat edistää eurooppalaista kulttuuria ja kertoa nuorille eurooppalaisesta elokuvasta.

Liity mukaan

Tietoa osallistumisesta

This website has been produced with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the CinEd project Consortium and can in no way be taken to reflect the position of the European Union.