Základní informace o programu

Záměrem programu CinEd je usnadnit realizaci aktivit pro žáky a studenty v oblasti filmové výchovy v celé Evropě, a to prostřednictvím portálu cined.eu. Díky tomuto inovativnímu nástroji a elektronickému přenosu digitálních souborů je možné pořádat bezplatné veřejné projekce. 

Portál cined.eu nabízí současné i archivní filmy, které pocházející z partnerských zemí a jsou dostupné až v 45 evropských zemích. Tyto snímky, jež s ohledem na různorodost mladého publika společně vybraly partnerské organizace, tvoří kvalitní kolekci evropských filmů.

Na stránkách cined.eu lze rovněž nalézt metodické materiály, které slouží k doplnění filmových projekcí určených mladým divákům a představují podklady pro aktivity realizované před začátkem nebo po skončení promítání. Portál i jeho obsah existují ve vícero jazykových mutacích. Filmy jsou k dispozici v původním znění a jsou opatřeny titulky v přibližně osmi jazycích včetně angličtiny.

Program poskytuje celou řadu metodických návrhů pro práci s filmem na základních i středních školách či mimo školní zařízení. Tyto návrhy mohou učitelům a lektorům pomoci při diskuzích s žáky a studenty o daných snímcích i při rozvíjení jejich vztahu k filmu.
V partnerských i dalších zemích jsou pořádána školení, jejichž cílem je napomoci šíření tohoto programu a seznámit učitele a lektory s dostupnými materiály. 

Aby mohli i zájemci z ostatních zemí uvádět filmy ve svém jazyce, byl vytvořen jednoduchý mechanismus, díky němuž je možné vkládat nové otitulkované verze filmů.

 

Kdo jsme?

CinEd založil Francouzský institut v Paříži, který jej v prvních pěti letech vedl. V říjnu 2020 koordinaci převzala Portugalská cinematéka (Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, Lisabon), která bude zajišťovat chod projektu další dva roky. V současnosti CinEd spojuje čtrnáct evropských partnerů (včetně hlavní koordinace, hlavních i menších přidružených partnerů). CinEd je podporován je z mnoha zdrojů, národních center a programu Evropské unie Kreativní Evropa / MEDIA.

Na programu CinEd se podílí celkem 14 partnerů z 11 evropských zemí. Jsou jimi:

Associació A Bao A Qu (Španělsko), Asociace českých filmových klubů - AČFK (Česká republika), Arte Urbana collectif (Bulharsko), Cinema Arta (Rumunsko), Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema (Portugalsko), La Cinémathèque Française (Francie), Contrasens (Rumunsko), Deutsches Filminstitut & Filmmuseum (Německo), Deutsche Filmakademie (Německo), GET Cooperativa sociale (Itálie), IhmeFilmi (Finsko), Meno Avilys (Litva), Mog-Technologie (partner pro technologii - Portugalsko), Os Filhos de Lumière - Associação Cultural (Portugalsko), Shadow Casters (Chorvatsko).

Tito partneři poskytují finanční prostředky a spolupracují spolu jak po stránce ideové, tak realizační, společně definují a vytvářejí sdílené nástroje a obsah, zviditelňují své národní kinematografie a vyvíjejí ve své zemi aktivity spojené s filmovou výchovou.

Komu je program CinEd určen? Jak se do něho zapojit?

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.  

Program je dostupný nejen v partnerských zemích, ale také na celém území Evropy, tj : ve 45 zemích. 

CinEd rovněž usiluje o to, aby se do programu zapojili i majitelé a provozovatelé kin a s využitím filmů z kolekce CinEd pořádali pravidelné projekce pro mladé diváky. Jakmile si kinaři u distributorů zajistí autorská práva a filmové kopie, mají k dispozici soubor pedagogických materiálů, a mohou tak projekce oživovat a pořádat semináře. 

Koordinace v regionech

O organizaci a koordinaci aktivit pořádaných v rámci programu CinEd se v regionech starají jednotliví partneři a přidružení partneři. Vyřizují žádosti o přístup k portálu a registraci do programu CinEd, pořádají projekce a analýzy určené mladým divákům, zajišťují proškolování školitelů, která mají seznámit učitele a kulturní pracovníky s programem a jeho metodickým přístupem, sestavují přehledy výsledků a komunikují se vzdělávacími zařízeními, kulturními organizacemi i institucemi působícími v oblasti vzdělávání a filmu a podávají jim informace o programu CinEd.

V zemích, v nichž nepůsobí žádný hlavní ani přidružený partner, zajišťuje přístup k programu pařížský Francouzský institut (Institut français à Paris), který je zároveň hlavním koordinátorem programu CinEd.   

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.

Zapojte se do programu

Jak se zaregistrovat

This website has been produced with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the CinEd project Consortium and can in no way be taken to reflect the position of the European Union.