Základní informace o programu

Záměrem programu CinEd je usnadnit realizaci aktivit pro žáky a studenty v oblasti filmové výchovy v celé Evropě, a to prostřednictvím portálu cined.eu. Díky tomuto inovativnímu nástroji a elektronickému přenosu digitálních souborů je možné pořádat bezplatné veřejné projekce. 

Portál cined.eu nabízí současné i archivní filmy, které pocházející z partnerských zemí a jsou dostupné až v 45 evropských zemích. Tyto snímky, jež s ohledem na různorodost mladého publika společně vybraly partnerské organizace, tvoří kvalitní kolekci evropských filmů.

Na stránkách cined.eu lze rovněž nalézt metodické materiály, které slouží k doplnění filmových projekcí určených mladým divákům a představují podklady pro aktivity realizované před začátkem nebo po skončení promítání. Portál i jeho obsah existují ve vícero jazykových mutacích. Filmy jsou k dispozici v původním znění a jsou opatřeny titulky v přibližně osmi jazycích včetně angličtiny.

Program poskytuje celou řadu metodických návrhů pro práci s filmem na základních i středních školách či mimo školní zařízení. Tyto návrhy mohou učitelům a lektorům pomoci při diskuzích s žáky a studenty o daných snímcích i při rozvíjení jejich vztahu k filmu.
V partnerských i dalších zemích jsou pořádána školení, jejichž cílem je napomoci šíření tohoto programu a seznámit učitele a lektory s dostupnými materiály. 

Aby mohli i zájemci z ostatních zemí uvádět filmy ve svém jazyce, byl vytvořen jednoduchý mechanismus, díky němuž je možné vkládat nové otitulkované verze filmů.

 

Kdo jsme?

Program CinEd, jehož iniciátorem a garantem je Francouzský institut, sdružuje desítku evropských partnerských organizací a je realizován díky podpoře z programu Evropské unie Kreativní Evropa / MEDIA. Oporou jsou mu i přidružení partneři a četní podporovatelé a pomáhají mu i různé evropské organizace a sítě.

Na programu CinEd se podílí konsorcium deseti zakládajících partnerů z nový evropských zemí. Jsou jimi :

Associació A Bao A Qu (Španělsko), Asociace českých filmových klubů - AČFK (Česká republika), Asociația Culturală Macondo (Rumunsko), Association Arte Urbana Collectif (Bulharsko), La Cinémathèque Française (Francie), GET Cooperativa sociale (Itálie), IhmeFilmi (Finsko), Institut français (Francie), Os Filhos de Lumière - Assiocação Cultural (Portugalsko), Societatea Culturala NexT (Rumunsko), Meno Avilys (Litva).

Tito partneři poskytují finanční prostředky a spolupracují spolu jak po stránce ideové, tak realizační, společně definují a vytvářejí sdílené nástroje a obsah, zviditelňují své národní kinematografie a vyvíjejí ve své zemi aktivity spojené s filmovou výchovou.

Komu je program CinEd určen? Jak se do něho zapojit?

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.  

Program je dostupný nejen v partnerských zemích, ale také na celém území Evropy, tj : ve 45 zemích. 

CinEd rovněž usiluje o to, aby se do programu zapojili i majitelé a provozovatelé kin a s využitím filmů z kolekce CinEd pořádali pravidelné projekce pro mladé diváky. Jakmile si kinaři u distributorů zajistí autorská práva a filmové kopie, mají k dispozici soubor pedagogických materiálů, a mohou tak projekce oživovat a pořádat semináře. 

Koordinace v regionech

O organizaci a koordinaci aktivit pořádaných v rámci programu CinEd se v regionech starají jednotliví partneři a přidružení partneři. Vyřizují žádosti o přístup k portálu a registraci do programu CinEd, pořádají projekce a analýzy určené mladým divákům, zajišťují proškolování školitelů, která mají seznámit učitele a kulturní pracovníky s programem a jeho metodickým přístupem, sestavují přehledy výsledků a komunikují se vzdělávacími zařízeními, kulturními organizacemi i institucemi působícími v oblasti vzdělávání a filmu a podávají jim informace o programu CinEd.

V zemích, v nichž nepůsobí žádný hlavní ani přidružený partner, zajišťuje přístup k programu pařížský Francouzský institut (Institut français à Paris), který je zároveň hlavním koordinátorem programu CinEd.   

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.

Zapojte se do programu

Jak se zaregistrovat