Kolekce evropských filmů

Součástí kolekce CinEd je 19 hraných, dokumentárních, celovečerních i krátkých filmů vybraných s ohledem na mladé publikum ve věku od 6 do 19 let. Jedná se o snímky, které jsou pro každou ze zastoupených zemí emblematické a které odrážejí rozmanitost a specifika evropské kinematografie. Lze mezi nimi najít archivní i současné filmy, nezávislé filmy, zásadní filmová díla i filmové debuty představující klíčové momenty přerodu kinematografie, kdy v jejích žilách opět začala proudit mladá krev. 

Cílem partnerských organizací bylo vytvořit pole pro rozmanité vzdělávací aktivity pro mladé diváky, a proto pečlivě vybíraly každičký snímek, a to nejen na základě jeho kvality, ale také s ohledem na to, co jej pojí s ostatními filmy nebo ho od nich odlišuje. 

V popředí všech snímků stojí mladí lidé, ačkoli podle původního záměru nebyly tyto filmy natáčeny specificky pro mladé diváky. Jednotlivé tituly nabízejí pohled na konkrétní místa a dobu, přičemž rýsují společné trajektorie okolo evropských dějin a hodnot i uměleckých proudů, které se v Evropě objevují nebo objevovaly. Zobrazují mladé lidi, kteří stále ještě hledají sami sebe a jsou ve věku prvních dětských objevů nebo stojí před prvními rozhodnutími na prahu dospělosti. To těmto snímkům dodává iniciační charakter. 

Metodické materiály

Metodické materiály

Tyto materiály o rozsahu 28 až 32 stran, které mají totožnou strukturu a vytvořili je filmoví kritikové pocházející ze zastoupených zemí, obsahují:

  • různé úhly pohledu na film (tematický, historický, umělecký, technický)
  • analýzy z různých perspektiv (filmové políčko, záběr, sekvence)
  • srovnávací přístup (provázanost konkrétního filmu s jinými filmy, obrazy, uměleckými díly apod.) 
  • a také celou řadu metodických návrhů sloužících k zahájení a rozvíjení aktivit při práci s dětmi a mládeží, ať už před začátkem nebo po skončení projekcí. 

 

Průřezová tematická videa

Aby usnadnila srovnávání a analýzu filmů, vytvořila Francouzská cinematéka (Cinémathèque française) sedm průřezových videí s ukázkami z filmů z kolekce. Jednotlivými videi vždy prostupuje určité téma nebo motiv.

Každé z těchto videí o délce 15 minut je k dispozici ve více jazykových verzích a je doplněno o prezentační materiály, které jsou rovněž přeložené a mají sloužit coby průvodce pro učitele a lektory při seznamování mladých diváků s filmovou analýzou.

 

Učební plán

Program CinEd proto lektory a učitele vybízí k tomu, aby pro každého žáka či studenta sestavili nefalšovaný učební plán, díky němuž se bude moci během školního roku seznámit s několika filmy – ideálně nejméně se třemi – pocházejícími z různých evropských zemí. Poskytované učební pomůcky i zvolená metodika, které slouží k doplnění projekcí, si pohrávají s provázaností mezi jednotlivými filmy z kolekce, a snaží se tak podpořit srovnávací přístup a podnítit zájem o zhlédnutí i ostatních filmů z kolekce.  

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.

Zapojte se do programu

Jak se zaregistrovat

This website has been produced with the financial support of the European Union. Its content is the sole responsibility of the CinEd project Consortium and can in no way be taken to reflect the position of the European Union.