Kolekce evropských filmů

Součástí kolekce CinEd je 16 hraných, dokumentárních, celovečerních i krátkých filmů vybraných s ohledem na mladé publikum ve věku od 6 do 19 let. Jedná se o snímky, které jsou pro každou ze zastoupených zemí emblematické a které odrážejí rozmanitost a specifika evropské kinematografie. Lze mezi nimi najít archivní i současné filmy, nezávislé filmy, zásadní filmová díla i filmové debuty představující klíčové momenty přerodu kinematografie, kdy v jejích žilách opět začala proudit mladá krev. 

Cílem partnerských organizací bylo vytvořit pole pro rozmanité vzdělávací aktivity pro mladé diváky, a proto pečlivě vybíraly každičký snímek, a to nejen na základě jeho kvality, ale také s ohledem na to, co jej pojí s ostatními filmy nebo ho od nich odlišuje. 

V popředí všech snímků stojí mladí lidé, ačkoli podle původního záměru nebyly tyto filmy natáčeny specificky pro mladé diváky. Jednotlivé tituly nabízejí pohled na konkrétní místa a dobu, přičemž rýsují společné trajektorie okolo evropských dějin a hodnot i uměleckých proudů, které se v Evropě objevují nebo objevovaly. Zobrazují mladé lidi, kteří stále ještě hledají sami sebe a jsou ve věku prvních dětských objevů nebo stojí před prvními rozhodnutími na prahu dospělosti. To těmto snímkům dodává iniciační charakter. 

Metodické materiály

Metodické materiály

Tyto materiály o rozsahu 28 až 32 stran, které mají totožnou strukturu a vytvořili je filmoví kritikové pocházející ze zastoupených zemí, obsahují:

  • různé úhly pohledu na film (tematický, historický, umělecký, technický)
  • analýzy z různých perspektiv (filmové políčko, záběr, sekvence)
  • srovnávací přístup (provázanost konkrétního filmu s jinými filmy, obrazy, uměleckými díly apod.) 
  • a také celou řadu metodických návrhů sloužících k zahájení a rozvíjení aktivit při práci s dětmi a mládeží, ať už před začátkem nebo po skončení projekcí. 

 

Průřezová tematická videa

Aby usnadnila srovnávání a analýzu filmů, vytvořila Francouzská cinematéka (Cinémathèque française) sedm průřezových videí s ukázkami z filmů z kolekce. Jednotlivými videi vždy prostupuje určité téma nebo motiv.

Každé z těchto videí o délce 15 minut je k dispozici ve více jazykových verzích a je doplněno o prezentační materiály, které jsou rovněž přeložené a mají sloužit coby průvodce pro učitele a lektory při seznamování mladých diváků s filmovou analýzou.

 

Učební plán

Program CinEd proto lektory a učitele vybízí k tomu, aby pro každého žáka či studenta sestavili nefalšovaný učební plán, díky němuž se bude moci během školního roku seznámit s několika filmy – ideálně nejméně se třemi – pocházejícími z různých evropských zemí. Poskytované učební pomůcky i zvolená metodika, které slouží k doplnění projekcí, si pohrávají s provázaností mezi jednotlivými filmy z kolekce, a snaží se tak podpořit srovnávací přístup a podnítit zájem o zhlédnutí i ostatních filmů z kolekce.  

Program CinEd je určen široké škále účastníků – učitelům základních, středních a vysokých škol bez ohledu na jejich zaměření, kulturním pracovníkům i filmařům a dalším odborníkům z filmové a audiovizuální oblasti –, kteří chtějí přispět k budování evropské kultury a pustit se do vzdělávání dětí a mládeže v oblasti evropské kinematografie.

Zapojte se do programu

Jak se zaregistrovat