Kolekce evropských filmů

Objevte rumunské, italské, bulharské, portugalské, španělské a francouzské filmy a seznamte s nimi i ostatní!

Součástí kolekce CinEd je dvanáct hraných, dokumentárních, celovečerních i krátkých filmů vybraných s ohledem na mladé publikum ve věku od 6 do 19 let. Jedná se o snímky, které jsou pro každou ze zastoupených zemí emblematické a které odrážejí rozmanitost a specifika evropské kinematografie. Lze mezi nimi najít archivní i současné filmy, nezávislé filmy, zásadní filmová díla i filmové debuty představující klíčové momenty přerodu kinematografie, kdy v jejích žilách opět začala proudit mladá krev. 

Cílem partnerských organizací bylo vytvořit pole pro rozmanité vzdělávací aktivity pro mladé diváky, a proto pečlivě vybíraly každičký snímek, a to nejen na základě jeho kvality, ale také s ohledem na to, co jej pojí s ostatními filmy nebo ho od nich odlišuje. 

V popředí všech snímků stojí mladí lidé, ačkoli podle původního záměru nebyly tyto filmy natáčeny specificky pro mladé diváky. Jednotlivé tituly nabízejí pohled na konkrétní místa a dobu, přičemž rýsují společné trajektorie okolo evropských dějin a hodnot i uměleckých proudů, které se v Evropě objevují nebo objevovaly. Zobrazují mladé lidi, kteří stále ještě hledají sami sebe a jsou ve věku prvních dětských objevů nebo stojí před prvními rozhodnutími na prahu dospělosti. To těmto snímkům dodává iniciační charakter. 

Metodické materiály

Součástí kolekce CinEd jsou i učební pomůcky a metodika umožňující zahájit s mladými diváky diskuze o filmu a vzbudit v nich lásku ke kinematografii. Jsou jimi výukové materiály doplňující každý film a výuková videa a v roce 2017 přibudou i pracovní listy s aktivitami pro děti a mládež.​ 

Metodické materiály

Kolekce je doplněna o jedenáct souborů výukových materiálů určených lektorům a učitelům, které jsou volně k dispozici přímo na tomto portále a lze je stáhnout ze stránky s informacemi o jednotlivých filmech. 

Tyto materiály o rozsahu 28 až 32 stran, které mají totožnou strukturu a vytvořili je filmoví kritikové pocházející ze zastoupených zemí, obsahují:

  • různé úhly pohledu na film (tematický, historický, umělecký, technický)
  • analýzy z různých perspektiv (filmové políčko, záběr, sekvence)
  • srovnávací přístup (provázanost konkrétního filmu s jinými filmy, obrazy, uměleckými díly apod.) 
  • a také celou řadu metodických návrhů sloužících k zahájení a rozvíjení aktivit při práci s dětmi a mládeží, ať už před začátkem nebo po skončení projekcí. 

Tyto materiály jsou nebo brzy budou k dispozici v jazyce, v němž byly vytvořeny, v angličtině a v jazycích, kterými se hovoří v zemích partnerských organizací.

Více informací

Průřezová tematická videa

Aby usnadnila srovnávání a analýzu filmů, vytvořila Francouzská cinematéka (Cinémathèque française) pět průřezových videí s ukázkami z filmů z kolekce. Jednotlivými videi vždy prostupuje určité téma nebo motiv.

Každé z těchto videí o délce 15 minut je k dispozici ve více jazykových verzích a je doplněno o prezentační materiály, které jsou rovněž přeložené a mají sloužit coby průvodce pro učitele a lektory při seznamování mladých diváků s filmovou analýzou.

Více informací

Učební plán

Má-li být v mladých lidech vzbuzen zájem o kinamatografii, podnícena jejich zvědavost a zvýšeno jejich povědomí o rozmanitosti světa, musí si vytvořit opravdový vztah k filmu, a to tak, že se k němu budou pravidelně vracet.

Program CinEd proto lektory a učitele vybízí k tomu, aby pro každého žáka či studenta sestavili nefalšovaný učební plán, díky němuž se bude moci během školního roku seznámit s několika filmy – ideálně nejméně se třemi – pocházejícími z různých evropských zemí. Poskytované učební pomůcky i zvolená metodika, které slouží k doplnění projekcí, si pohrávají s provázaností mezi jednotlivými filmy z kolekce, a snaží se tak podpořit srovnávací přístup a podnítit zájem o zhlédnutí i ostatních filmů z kolekce.  

CinEd usiluje o to, aby mohl každý rok nabídnout vzdělávací program, v rámci něhož si mladí lidé ve věku od 6 do 19 let najdou ve filmu zálibu, vytvoří si na něj vlastní náhled a naučí se samostatně posuzovat filmy i audiovizuální díla.