Добре дошли в секцията на младите зрители!

Това пространство е създадено, за да ти помогне да преоткриеш филма с думи и образи, благодарение на:

  • Работните листи « Открий сам» за всяко едно от заглавията от каталога на CinEd, които можеш да гледаш през годината
  • Фототека от 60 изображения, от които можеш да избираш и сваляш, така че на свой ред да създадеш нови сценарии

Тематични видео материали

7 видеа, реализирани от Френската национална филмотека в Париж обхващат откъси от филмите в колекцията, организирани около определени мотиви и теми с цел да улеснят работата по сравнението и анализа. 

Видео материалите от около 15 минути всеки, са достъпни в многоезични версии и представени с кратък текст, който преподавателите и културните медиатори могат да използват при филмовия анализ с младежката публика. 

Селекция на изображенията

Изтегляне на изображенията