Представяне на програмата

Синед цели да улесни прилагането на кинообразователни дейности, посветени на младите в цяла Европа благодарение на cined.eu  - иновативна дигитална платформа, позволяваща лесна и безплатна организация на прожекции чрез нематериален пренос на файлове.

Платформата cined.eu предлага съвременни филми, както и такива, част от европейското кино наследство, произхождащи от страните партньорки, достъпни в 45 европейски държави. Филмите са адаптирани към разнообразието на младежката публика, избрани са от всички партньори на консорциума и представляват европейска кино колекция с високо качество. 

Платформата съдържа и педагогически инструменти за напътствие и работа преди и след прожекциите. Платформата и съдържанието й са многоезични. Филмите се предлагат в оригиналната им версия и са субтитрирани на 8 езика, от които и на английски. 

От началното училище до гимназията или извън училищната среда, платформата предлага различни педагогически възможности на преподавателите и културните медиатори, за да им помогне да запознаят младата публика с филмите и да развият у нея вкус към киното.Предлагат се обучения в страните партьорки и отвъд тях, за да се спомогне въвеждането на програмата и да се запознаят преподавателите и културните медиатори със съществуващите инструменти.

За да се позволи и на организации от  други държави да прожектират филми на собствения си език, съществува лесен и достъпен начин, позволяващ да се добавят нови субтитри на различни езици към филмите.

Кои сме ние ?

Иницииран и координиран от Френския институт в Париж, Синед събира десет европейски партньори, подкрепени от програмата Творческа Европа / Медиа на Европейския съюз. В Синед участват също така асоциирани партньори и много други структури и мрежи в Европа, които подкрепят проекта. 

CinEd е изграден от консорциум от 10 партньори учредители в 9 европейски държави:

Сдружение "А бао а ку" (Испания), Асоциация на чешките филмови клубове (Чехия), сдружение "Арте Урбана Колектив" (България), Френска национална филмотека (Франция), Социален кооператив GET (Италия), Сдружение "Ихме Филми" (Финландия), Френски институт - Париж (Франция), Сдружение "Децата на Люмиер" (Португалия), Културно сдружение "NexT" (Румъния), Сдружение "Мено Авилис" (Литва).

Партньорите се ангажират с финансови средства, за да задвиждат оперативно сътрудничество; те определят и изработват педагогическите материали и общото съдържание на проекта, представят националната си кинематография и развиват образователни дейсности около киното в държавите си.

Към кого е насочен проекта Синед ? Как да се включите в него ?

Синед е предвиден за широк спектър от участници: учители на всички нива и по всички предмети, културни медиатори, професионалисти в областта на киното и аудиовизуалния сектор, които имат желание да работят за изграждането на европейската култура и да развият своя проект по кинообразование за младежи.

Програмата е достъпна не само в страните партньорки по проекта, но и на цялата европейска територия : 45 държави общо. 

Синед подпомага също и професионалистите, занимаващи се с комерсиалната част на киното да участват в програмата, организирайки регулярни срещи между младата публика и филмите в колекцията. След договаряне правата на филмите с дистрибуторите, управителите на киносалони разполагат с всички педагогически ресурси, за да проведат прожекции и дискусии, както и практически ателиета.

Координация в различните държави

Всеки партьор или асоцииран партньор организира и координира на местно ниво проекта Синед: управление на запитванията за достъп до платформата и записванията в Синед, прожекции и дискусии с младата публика, обучение на преподаватели, целящо да запознае учителите и културните медиатори с програмата и педагогическия й подход, изготвяне на отчети, реклама и разпространение на програмата в училищата, културните организации, институциите, работещи в сферата на образованието и киното.

В държавите, където няма партньор или асоциирани партньори, координиращи проекта, достъпът до програмата се осигурява от Френския институт в Париж – главен координатор на Синед.   

Синед е предвиден за широк спектър от участници: учители на всички нива и по всички предмети, културни медиатори, професионалисти в областта на киното и аудиовизуалния сектор, които имат желание да работят за изграждането на европейската култура и да развият своя проект по кинообразование за младежи.

Към платформата

Научете как можете да участвате