Оригинална и ефикасна методология

Един от важните аспекти от работата на партньорите е да бъде изработен педагогически подход, приспособим към различни ситуации и към всички публики – младежите, учителите и медиаторите - начинаещи или с повече опит. Вдъхновена от действащата педагогика на пилотната програма "Киното, сто години младост" (Международна програма за кинообразование, инициирана от Френската национална филмотека в Париж), тази методология има за основа събирането на различните подходи и нужди на партньорите на Синед в едно цяло.

Общ подход за активна, чувствителна и приобщаваща педагогика.

Парньорите са постигнали разбиране за създаването на обща харта, на която се базират всички педагогически материали. Тази своеобразна рамка поставя основните ориентири и принципи и съпъства действащите лица на кинообразованието в Европа :

 • Киното е изкуство, културен предмет и повод за осмисляне на света: то позволява на младите (още от най-ранна възраст) да структурират познанията си и да го разбират..
 • Ученето чрез и с киното изискава подход и инструменти за учениците и за преподавателите. За да се изгради погледът на младата публика към киното е нужно да се вземат предвид новите навици на младите европейци (множеството екрани, гледането на части от филми, употребата на социални мрежи и интернет) и да се интегрира нова педагогика, която борави с откъси. 
 • Ученето означава още сравнение и търсене на връзки между кинематографиите, между филмите и другите изкуства.
 • Разбирането е свързано с присвояването на педагогика, която подпомага дейността и креативността на младите (избор, конфронтация, описание, създаване), както и с намирането на солидна връзка между анализ и практика.

Адаптирани педагогически материали

Синед предлага различни материали за подготовката и провеждането на прожекциите и дискусиите с младежката публика. 

 • Педагогическо досие към всеки филм, посветено на преподавателите и културните медиатори.
 • 7 тематични видеа, целящи да улеснят сравнителния анализ на откъси от филмите, организирани около мотиви и кино въпроси. 
 • Специално изработен фиш за всеки ученик с различни образи и предложения за дейности около филмите 
 • Медиа-кит, в който са събрани различни допълнителни документи: лексика, свързана с киното, снимки от филмите, сценарии, статии от пресата и т.н..
 • Списък със сайтове - източници на ресурси, които засягат преподаването на киното и предлагат допълнителни педагогически подходи и програми.

Всички тези ресурси и допълнителни инструменти могат да бъдат използвани в рамките на обучения за учители и културни медиатори, както и при прожекции и срещи с младежката публика.

Педагогически досиета

На първо място те са предвидени за учителите и културните медиатори, но също така са достъпни и за младежите, които желаят да задълбочат знанията си или да организират прожекции сами.

Тези съвсем нови досиета са изработени около 4 основни линии:

 • Съпоставяне на националните контексти и европейските съдби, с цел да се покаже начинът, по който различните режисьори присвояват или са присвоили общата европейска история, от Втората световна война до наши дни, през падането на Берлинската стена през 1989. И още: разбирането затова как някои движения в киното следват чисто европейски траектории (например Новата вълна, започнала във Франция, е повлияла на румънската, чешката или немската кинематографии).
 • Намиране на връзки и сравнение, създаване на диалог между филмите: изборът на филмите в колекцията е направен около общи теми, които служат за ориентир в педагогическите досиета и които спомагат за разглеждането на филмите не само самостоятелно, а и в резонанс с други. Подход, който дава възможността на всеки млад зрител или предподавател да създаде пространство за анализ.
 • Наблюдението в детайл и описанието, основен етап от анализа, спомагат филмите се разглеждат на различни нива: от филма в неговата цялост до откъси от него (образ, кадър, план-епизод), като по този начин се обособява спецификата на тези единици във връзка с времето, откъса, монтажа.  
 • Сближаването с филма и киното чрез креативен и интерактивен подход, предлагайки прости упражнения, които изискват индивидуална практика (с мобилни телефони, фотоапарати и т.н.). Предложения за упражнения можете да намерите в педагогическите досиета, а съвсем скоро и във фишовете, които ще бъдат раздавани на всички младежи.

Тематични педагогически видео материали, създадени с откъси от филмите 

Създадени от Френската национална филмотека, видео материалите улесняват сравнението между филмите и могат да бъдат използвани както от обучители, така и от преподаватели и ученици. Всяко видео предлага основни мотиви (В колата, На масата, Бягство, Конфликт) или кино въпроси (Погледи, Разстояние) на базата на откъсите от филмите, които включва.

Отлично средство за киноанализ, видео материалите позволяват сравнението на откъси от различни  кинематографии и епохи, както и  подчертаването избора на кинематографичните похвати от страна на режисьорите. Видео материалите улесняват размисъла върху културните различия, социалните промени (например: традициите и поведението « на маса »), намесата на мотиви в разказа (например: ролята на пътуванията или сцените на хранене в разказа). Показът на видеата на младежката публика създава желание у нея да се запознае и с други филми от колекцията.  

Педагогическите видеа са достъпни на няколко езика с разработени тематични анализи към всяко едно от тях, създадени с цел да ориентират учителите и културните медиатори при въведението на младежите в анализа на образите.

Виж източниците

Кинообразование: сайтове с ресурси

Национални сайтове

Селекция от референтни сайтове за кинообразование, разработени от някои държави (Франция, Испания и др.)... Открийте ги като кликнете върху логата.

Европейски и международни сайтове

Селекция от кинообразователни проекти, разработени в сътрудничество между партньорите на различни страни....Открийте ги като кликнете върху логата.

Синед е предвиден за широк спектър от участници: учители на всички нива и по всички предмети, културни медиатори, професионалисти в областта на киното и аудиовизуалния сектор, които имат желание да работят за изграждането на европейската култура и да развият своя проект по кинообразование за младежи.

Към платформата

Научете как можете да участвате