Колекция от европейски филми

Колекцията на Синед се състои от 16 филма (игрални, документални, късометражни и пълнометражни), специално подбрани за младежката публика (от 6 до 19 години). Емблематични за всяка представена държава, те отразяват разнообразието и спецификата на европейското кино. Филмите са съвременни или част от културното наследство, независими филми, филми от голямо значение в историята на киното или първи творби на млади автори. Всички те представляват ключови моменти, в които киното се възобновява и намира една нова младост.

Всеки филм е внимателно подбран от всички партньори, не само заради качествата му, но също така заради връзките и/или противоречията, които могат да се осъществат с други филми, за да се създаде една разнообразна и продуктивна педагогическа дейност с младите. 

Без да са заснети специално за младежката публика, всички филми в колекцията засягат на първо място младите. Те предлагат нов поглед върху конкретни епохи и места, поставяйки контурите на обща траектория на европейските история и ценности, както и на художествените течения, през които е преминала или преминава Европа. Филмите показват младежи на различна възраст - от първите им открития в детството до първите избори в света на възрастните и по този начин придобиват инициираща стойност. 

Педагогически инструменти

Педагогически инструменти

Създадени по общ образец от кинокритици, представители на всички държави - партньорки по проекта, досиетата от 28 до 32 страници предлагат:

  • множество подходи към филма – тематичен, исторически, артистичен, технически
  • анализ на различни нива – образ, кадър, сцена
  • сравнителен подход – връзки между филма и други филми, образи и изкуства
  • предложения за педагогически дейности с цел да се развие и задълбочи работата с младите преди или след прожекцията.

 

Тематични видео материали

7 видеа, реализирани от Френската национална филмотека в Париж обхващат откъси от филмите в колекцията, организирани около определени мотиви и теми с цел да улеснят работата по сравнението и анализа. 

Видео материалите от около 15 минути всеки, са достъпни в многоезични версии и представени с кратък текст, който преподавателите и културните медиатори могат да използват при филмовия анализ с младежката публика. 

Възможности

Програмата Синед кани предподавателите, културните медиатори и всички онези, които биха искали да се включат в кинообразователната практика, да дадат истинска възможност на всеки младеж да открие няколко филма през учебната година, в най-добрия случай 3 или повече, от различни европейски страни. Предложените педагогически материали и методология са на разположение при провеждането на прожекции; те акцентират върху връзките между филмите от колекцията, за да улеснят сравнителния подход и да събудят желанието за откриване на други филми от колекцията.  

Синед е предвиден за широк спектър от участници: учители на всички нива и по всички предмети, културни медиатори, професионалисти в областта на киното и аудиовизуалния сектор, които имат желание да работят за изграждането на европейската култура и да развият своя проект по кинообразование за младежи.

Към платформата

Научете как можете да участвате